اهداف و برنامه ها

         هدف مؤسسين از بنا نهادن چنين مجتمعي تربيت دانش‌آموزان مؤمن، متعهد، متخصص و مدير است. يعني دانش‌آموزاني كه:

            1. از لحاظ اعتقادي، انساني معتقد و متعهد باشند.

            2. از لحاظ آموزشي بتوانند در آينده مدارج بالاي علمي را طي كرده و در اين زمينه انسان‌های موفقي باشند.

            3. از حيث رشد اجتماعي و مديريتي، جامعه را خوب بشناسند و در آينده مديران كارآمدي باشند.

    

برنامه های دبیرستان پیوند

1- راهبردهای رشد مذهبی و تحکیم ایمان دانش آموزان
2- ایجاد سامانه های یادگیری - یاد دهی و افزایش بهره وری از فضا و تجهیزات
3- ایجاد حس همکاری و یاری به یکدیگر در کلیه امور آموزشی و پرورشی
4- آموزش های خانواده و تشکیل جلسات هماهنگی بین اولیا ، مربیان و دانش آموزان
5- آموزش های ضمن خدمت برای استادان و تقویت باور های مثبت در همکاران ، کارکنان ، دانش آموزان و اولیا و نگرش عمیق به آینده برای رسیدن به اهداف عالی
منشور تعلیم و تربیت از دیدگاه موسسه فرهنگی آموزشی پیوند ادب.pdf براي بهبود در روند تصميم‌سازي در دبيرستان و در سطح موسسه شورا‌هاي مختلفي وجود دارد كه به ترتيب اهميت به بعضي از آنها اشاره مي‌شود.

 الف) شوراي مديران موسسه :

     تشكيل شده از مدیرعامل موسسه، قائم مقام مدیرعامل، مديران دبيرستان‌‌ و راهنمايي، ابتدایی، مسوول دپارتمان زبان

وظيفه اين شورا تصميم‌گيري درباره‌ي موضوعاتي است كه در هر پنج مجموعه مشترك مي‌باشند. مانند نظام حقوقي و مالي يكسان، شرح وظايف‌‌، نمودار‌هاي تشكيلاتي، سنجش فعاليت‌‌ها و  ... . اين شورا بصورت هفتگي تشكيل مي‌شود.

ب) شورای آموزشی

     در سطح هر واحد آموزشي يك شوراي سياست‌گذاري وجود دارد. افراد اين شورا عبارتند ازمدير ، معاون آموزشي ، معاون اجرايي و مشاورین.

     در اين شورا مباحث اصلي و محوري هر واحد آموزشي مطرح و در مورد آن تبادل‌نظر و تصميم‌گيري مي‌شود؛ مانند بررسي روش‌هاي مؤثر تربيتی، روش‌هاي مؤثر آموزشي، ارزيابي عملكرد قسمت‌هاي مختلف مجموعه ، برگزاري بهتر برنامه‌هاي اجرايي دبيرستان، مراسم، مشكلات به وجود آمده، امتحانات، اردوها و . ..

 

          مشاور هر پايه، دانش‌آموزان را در تمامي عرصه‌هاي آموزشي و پرورشي همراه مي‌باشد و در اين همراهي در جهت اصلاح نگرش‌هاي منفي و ايجاد يا تقويت نگرش‌ها و رفتارهاي مثبت اقدام نمايد. و به عنوان حلقه‌ي ارتباطي دانش‌آموزان، اوليا، دبيران و دبيرستان مي‌باشد.

 

     قسمتي از مهم‌ترين فعاليت‌هاي او را در موارد زير اين‌گونه مي‌توان دسته‌بندي كرد:

          الف ـ دانش‌آموزان:

                    - شناخت دقيق دانش‌آموزان

                    - مشاوره و گفتگوي جمعي و انفرادي

                    - رسيدگي به مسائل درسي و رفتاري دانش‌آموزان و پايه

                   

 

          ب ـ اولياي دانش‌آموزان:

                    - مشاوره و گفتگو با اوليا

                    - تشكيل جلسات تربيتي با حضور اوليا

                    - بررسي و پي‌گيري مواردي كه اوليا متذكر مي‌شوند.

                    - هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي تكميلي دانش‌آموزان از طريق كمك و هم‌فكري با مدير

           

          ج ـ دبيران و همكاران:

                    - تشكيل شوراي معلمين پايه مربوط

                    - گفتگو با معلمين در مورد وضعيت درسي و رفتاري دانش‌آموزان

                    - ارتباط با مشاورين پايه‌هاي ديگر و مبادله اطلاعات

 

         د ـ دبيرستان:

                    - حضور در شوراي دبيرستان و هماهنگي با مصوبات آن

                    - راه‌اندازي برنامه‌هاي مختلف دوره (‌اردوها، مسافرت‌ها، جلسه هفتگي . . . )

                    - همكاري و هماهنگي با معاونت‌هاي دبيرستان

          مهمترين هدف مشاور يكپارچه نمودن خدماتي است كه دبيرستان به دانش‌آموزان مي‌رساند.

               مشاور سعي دارد با دروني ساختن آموزه‌هاي تربيتي و در نظر گرفتن خصوصيات عاطفي و ذهني دانش‌آموزان، ضمن تقويت كرامت نفس آنها سعي در ايجاد خودآراستگي رواني دارد تا براي ورود به عرصه‌هاي جديد (‌دانشگاه‌) كه لازم است در حل مشكلاتش با مراجعه به افراد مختلف از جمله برنامه‌هايي كه توسط مشاورين هر دوره برنامه‌ريزي و پيگيري مي‌گردد عبارتنداز:

 

              ـ كار گروهي: يكي از شيوه‌هاي يادگيري مؤثر دروس كه دبيرستان سعي در آموزش آن به دانش‌آموزان دارد، درس خواندن به روش كارِ گروهي است. به اين ترتيب كه دانش‌آموزان با توجه به قوت درسي در گروه‌هاي سه يا چهار نفره تقسيم شده و با سرپرستي يك نفر از اعضاي گروه در اهداف كار گروهي :

 

                    1) يادگيري نحوه صحيح درس خواندن و تحقيق درسي

                    2) يادگيري روش مباحثه و استدلال

                    3) تحكيم روابط دوستانه

                    4) تقويت روحيه كار جمعي

اهداف کوتاه مدت

1.   ارائه آموزش با كارآيي و اثر بخشي مورد قبول با تكيه برروشهاي نو و استفاده از فناوريهاي جديد .

2.   آموزش مهارتهاي حرفه‌اي .

3.   رشد زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي با تاكيد بر خصوصيات و خصلتهاي فردي دانش ‌آموزان .

4.   ايجاد شناخت و اهتمام به امور ديني ، اجتماعي ، فرهنگي وسياسي.

5.   كشف  استعداد و زمينه سازي رشد آنها .

6.   برقراري ارتباط مستمر و تنگاتنگ با اولياء .

7.   ايجاد نشاط و شادابي جسمي و روحي با استفاده از هنر ، ادبيات و ورزش.

8.   حفظ و نگهداري فارغ التحصيلان بوسيلة هدايت و مشاورة آنها .

9 .   داشتن سازماني علمي ، پويا و فعال با تكيه برمشاركت جويي همه افراد سازمان براي اجراي برنامه ها

 

1- ارائه آموزش با كارائي و اثر بخشي مورد قبول با تكيه بر روشهاي نو و استفاده از فناوريهاي جديد

استراتژيها

1-1     آموزش مشاركتي (‌خانواده ، دانش آموز، معلمان ).

1-2     كارا و اثر بخش كردن آموزش (‌محتوا ، زمان ).

1-3     افزايش استفاده از تكنولوژي آموزشي.

1-4     بكارگيري آموزش الكترونيكي.

1-5     پژوهش مدار كردن آموزش.

1-6     تخصصي كردن آموزش دروس از طريق گروههاي آموزشي.

1-7     متناسب كردن ‌آموزش با سطوح افراد .

1-8     افزايش (تقويت) انگيزش براي فراگيري .

1-9     گزينش و آموزش تخصصي معلمان .

1-10   هماهنگ كردن اركان مختلف درآموزش ( در سطح موسسه و در سطح هر مدرسه ).

1-11    ايجاد و بكارگيري بانكهاي علمي.

1-12    آماده سازي دانش آموزان براي شركت در آزمونهاي ويژه( كنكور و...)

 

2- آموزش مهارتهاي حرفه‌اي

استراتژيها

2-1   ايجاد آشنايي با حرف و مشاغل.

2-2   آموزش حرف عمومي.

2-3   آموزش كار آفريني.

2-4   آموزش انجام صحيح كار.

 

3- رشد زمينه‌هاي فرهنگي ، اجتماعي با تاكيد برخصوصيات و خصلتهاي فردي دانش‌آموزان

استراتژيها

3-1     آداب معاشرت .

3-2     ايجاد روح نظم و انضباط ، برنامه ريزي، مديريت زمان،  غنيمت‌شماري فرصت‌ها، انجام وظايف شخصي در دانش‌آموزان

3-3     بهداشت جسمي.

3-4     بهداشت رواني ( نگرش مثبت ، اميد ، حل مسئله ، كنار آمدن با هيجانات رواني و …)

3-5     التزامات اجتماعي ‌( مسئوليت پذيري ،  تعهد ،‌ وجدان كاري ، قانون پذيري ،…..)

3-6     ايجاد انس بيشتربا طبيعت و توجه به محيط زيست در دانش آموزان .

3-7     گسترش فرهنگ مطالعه در دبیرستان.

3-8     ايجاد روح مشاركت جويي در دانش آموزان .

3-9     رشد اخلاقيات (‌صداقت ، قناعت ،‌بدگوئي نكردن،‌ امانت داري ،‌گذشت ،‌ تواضع ،‌عدم رياكاري، عدم تظاهر )

3-10   توجه به هويت فرهنگي (‌مذهبي ، ملي)

 

4- ايجاد شناخت و اهتمام به امور ديني ، اجتماعي، فرهنگي و سياسي

استراتژيها

4-1    تبيين مباني اعتقادي

4-2     گسترش آشنايي و ارتباط با ائمه در مؤسسه .

4-3    گسترش و تعميق آشنايي با معارف اسلامي ( قرآن، عقايد ،‌احكام، اخلاق، تاريخ دين و… )

4-4     ايجاد آگاهي بيشتر به نقش دين در زندگي (حتي آثار و منافع مادي).

4-5     آموزش نظام هاي سياسي - اجتماعي جهان .

4-6     ايجاد آشنايي بيشتربا قانون اساسي.

4-7     ايحاد آشنايي بيشتر با فرهنگ ، هنر و ادبيات ايراني .

4-8     ايجاد آشنايي بيشتر با مفاخر ديني ، فرهنگي ، اجتماعي وسياسي.

4-9     ايجاد آشنايي بيشتر با اديان و مكاتب .

4-10   آموزش مباني اقتصادي.

4-11   افزايش آشنايي دانش آموزان با تاريخ و جغرافياي ايران و جهان .

4-12   توانمند نمودن دانش آموزان در تجزيه و تحليل مسائل جامعه موجود .

4-13    ايجاد التزام  عملي به شعائر ديني .

4-14    ايجاد حس ديني ( ارتباط با خدا ، زيباييهاي معنوي ).

4-15    تعميق شناخت و پاسداري از ارزشهاي انقلاب .

 

 5-كشف استعدادها و زمينه‌سازي رشد آنها

استراتژيها

     5-1    ايجاد مكانيسم شناسايي استعداد هاي مختلف .

    5-2    ايجاد بستر مناسب براي رشد استعداد .

    5-3   انعطاف پذيري در آموزش.

    5-4    ايجاد تنوع در برنامه ها براي بروز استعدادها.

    5-5   فراهم سازي امكان ارائه توانمنديها و نظام تشويقي مناسب.

    5-6    گسترش ارتباط با منابع و مراكز بيروني.

    5-7    هدايت تحصيلي.

    5-8    پرورش خلاقيت ها .

6- برقراري ارتباط مستمر وتنگاتنگ با اولياء

استراتژيها

6-1   شناسايي اولياء همراه با مدرسه .

6-2   آموزش و توجيه اولياء نسبت به اهداف ، سياستها و برنامه ها .

6-3    آموزش مستمر .

6-4    اطلاع رساني ( سهل ، كافي ، مناسب )

6-5    مشاركت جويي در برنامه .

 

7- ايجاد نشاط و شادابي جسمي و روحي با استفاده از هنر ، ادبيات و ورزش

استراتژيها

7-1     رشد دادن حس زيبايي شناسي در دانش‌آموزان.

7-2     آموزش هنرهاي عمومي و اختصاصي.

7-3     آموزش ورزشهاي عمومي و اختصاصي.

7-4     نهادينه كردن ورزش.

7-5     فراهم سازي امكانات مناسب ورزشهاي مختلف.

7-6     ايجاد و شركت در عرصه هاي رقابتي .

7-7     ايجاد بسترهاي مناسب براي فعاليتهاي هنري و ادبي.

 

8- حفظ و نگهداري فارغ التحصيلان بوسيله هدايت و مشاوره آنها

 استراتژيها

8-1    گسترش ارتباط فارغ التحصيلان با يكديگر

8-2     تقويت  فعاليتهاي موجود ( مسافرتهاي جمعی ،‌صندوق قرض‌الحسنه ،‌جلسات هفتگي ،…)

8-3        تهيه بانكهاي اطلاعاتي به هنگام و قابل استفاده .

8-4        پشتيباني (‌مالي ، فكري ) جهت رشد و آموزش فارغ التحصيلان .

8-5        حمايت از تشكل هاي صنفي فارع التحصيلان .

8-6        راهنمايي فارغ التحصيلان  در زمينه هاي كار ، زندگي ، تحصيل…

8-7        ارائه برنامه هاي فرهنگي ( مذهبي ، علمي ، ورزشي ، سياسي.و…).

8-8        ايجاد حمايتهاي  مختلف از فارغ التحصيلان .

8-9        استفاده از بازخوردهاي دانش آموختگان (‌فارغ التحصيلان )‌راهنمايي و دبيرستان براي تصحيح و اصلاح  برنامه هاي تربيتي و آموزشي مؤسسه .

 

9- داشتن سازماني علمي ، پويا و فعال با تكيه برمشاركت جويي همه افراد موسسه براي اجراء برنامه ها                         

استراتژيها

   9-1-       گزينش نيروهاي انساني متخصص در زمينه‌هاي شغلي موسسه .

   9-2-       نهادينه كردن نظام آموزش ضمن خدمت ( تدوين نظام آموزش مناسب با جايگاهها).

   9-3-       ايجاد نظام مشاركت كه تابع افرد نباشد ( دخالت همه افراد در كارهاي موسسه ).

   9-4-       نظام پيشنهادها (‌دخالت نظر همه افراد در موسسه) .

   9-5-       پاسخگو بودن موسسه( به هر سوال و هر درخواستي).

   9-6-       ايجاد نظم و انضباط  متناسب با كار.

   9-7-       زيبا سازي محيط كار وداشتن محيطي پر نشاط و شاداب وسرزنده .

   9-8-       ايجاد نظام كارايي و بهره وري.

   9-9-       ايجاد نظام حفظ و نگهداري نيروها ( رفاه ….).

9-10-        ايجاد نظامهاي ارزيابي ، نظارت و بازنگري در كليه فعاليتهاي موسسه .

9-11-        ايجاد  نظام جامع مستند سازي.

9-12-        شفاف سازي .

9-13-        جلوگيري از بوروكراسي و پيچيدگي بيهوده

 

اهداف كيفي و كمي حوزه‌ي آموزشي

الف) كارا و اثربخش كردن آموزش

1- طرح درس

2- تكاليف استاندارد

3- ارزشيابي مستمر

4- آزمون‌هاي استاندارد

5- تكنولوژي آموزشي

6- برنامه هم‌سو كردن راهنمايي و دبيرستان (مانند زبان ـ عربي ـ كامپيوتر)

7- عملي و واقعي كردن شكلِ آموزش

8- برنامه‌ريزي مناسب درسي

9- استانداردسازي فضاهاي آموزشي

 

ب) استفاده از روش هاي نوين در آموزش

1- پژوهش‌مدار كردن آموزش

2- آموزش الكترونيكي

3- آموزش مشاركتي

4- محدود نكردن آموزش در مدرسه (زمان و مكان مدرسه) استفاده از محيط‌هاي مناسب بيرون از مدرسه

5- عيني و ملموس‌سازي آموزش (كاربردي كردن آن)

 

ج) متناسب كردن آموزش با سطوح افراد

1- ارايه طرح درس متناسب با سطوح:

          ـ تكاليف طبقه‌بندي شده

          ـ برگزاري آزمون‌هاي طبقه‌بندي شده

          ـ طرح آموزش طبقه‌بندي شده

2- ارايه سيستم‌هاي آموزش مكمل:

          ـ ارايه منابع آموزش طبقه‌بندي شده

          ـ استفاده از محيط‌هاي چند رسانه‌اي

          ـ استفاده از فارغ‌التحصيلان

          ـ كلاس‌هاي تكميلي

               ـ پيشرفته

               ـ جبراني

3- انعطاف‌پذيري در برنامه‌ريزي درسي (اگر كسي درسي را بلد است برايش كار ديگري انجام دهيم)

 

د) افزايش انگيزش براي فراگيري

1- كاربردي كردن فرآيند يادگيري (در طرح درس اين مورد بيشتر لحاظ شود)

2- ايجاد و شركت در عرصه‌هاي رقابتي (شركت در مسابقات ورزشي منطقه + المپيادها )

3- پيوند دادن بين اهداف متعالي و ارزش‌ها با كسب علم (اقدام فرهنگ‌سازي در خانواده‌ها + دبيران + دانش‌آموزان)

4- تدوين نظام تشويق

 

هـ) آماده‌سازي براي شركت در آزمون‌هاي ويژه و مسابقات

1- ايجاد آمادگي براي موفقيت در آزمون ورودي

                     ـ  دبيرستان

                     ـ  كنكور

2- ايجاد آمادگي براي موفقيت در مسابقات منطقه

3- ايجاد آمادگي براي موفقيت در المپيادها

4- ايجاد آمادگي براي موفقيت در جشنواره خوارزمي

5- ايجاد آمادگي براي موفقيت در رقابت‌هاي جهاني

 

و) آموزش حِرف عمومي

1- آشنايي با حرف و مشاغل (برگزاري هفته مشاغل)

2- آموزش حرف و مشاغل

 

ز) آموزش كارآفريني

1- آشنايي و شناخت موضوع كارآفريني (همكاران، دانش‌آموزان و اوليا)

2- آموزش كارآفريني (اقدام در برگزاري نمايشگاه‌ها + كارگاه‌ها)

 

ح) كشف استعداد‌ها و زمينه‌سازي رشد آنها

1- آشنا كردن دبيران با موضوع استعداد و چگونگي كشف آن

2- شناسايي استعدادهاي دانش‌آموزان در زمينه‌هاي مختلف

3- زمينه‌سازي رشد استعدادهاي دانش‌آموزانافزودن محتوا...