آموزش آفلاین

آموزش آفلاین دبیرستان پیوند از همان روزهای ابتدایی بیماری کرونا آغاز گردید و بیش از 200 محتوای آفلاین در این ایام تولید شده که متناسب با ساعت تدریس دبیران در طول هفته در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است . 
آدرس کانال های تلگرامی که فیلم های آموزشی در آن بارگزاری شده است در ادامه آمده است.
 

لینک کانال کلاس های مجازی دبیرستان پیوند دوره اول  به تفکیک پایه ها

پایه هفتم:
@t.me/peyvand7highschool
پایه هشتم:
@t.me/peyvand8highschool
پایه نهم:
@t.me/peyvand9highschool

آموزش آنلاین

 
کلاس های آنلاین دبیرستان پیوند مطابق با برنامه هفتگی دانش آموزان در سامانه کلاس های آنلاین دبیرستان پیوند به آدرس peyvandhighschool.quiz24.ir  برگزار می شود . 
 
همچنین در ایام امتحانات کلاس های رفع اشکال در همین سامانه روز قبل از آزمون آنلاین برگزار می شود .
 

آزمون آنلاین

در کنار آموزش های آفلاین و آنلاین ارزشیابی از دانش آموزان به صورت روزانه و هفتگی در سامانه آزمون آنلاین دبیرستان پیوند به آدرس peyvandhighschool.quiz24.ir صورت می گیرد. 
همچنین ارزشیابی میان نوبت دوم و نوبت دانش آموزان به صورت تستی و تشریحی در این سامانه انجام پذیرفته و در حال برگزاری می باشد.